Společnost RTR – TRANSPORT A LOGISTIKA s.r.o. jako povinná společnost v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále „zákon“) uveřejňuje následující informace: 
 
1. o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a
ministerstvu: 

i. Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze podat prostřednictvím aplikace Nenech to být na stránkách NNTB.cz : odkaz https://www.nntb.cz/c/s1ajxhhz.
ii.  Oznámení Ministerstvu spravedlnosti lze provést způsobem uvedeným na https://oznamovatel.justice.cz.

2. označení příslušné osoby, její telefonní číslo a adresu elektronické pošty nebo jinou adresu pro doručování: 

Příslušná osoba:

Pavel Kříž, 00420 602 121 430, kriz.pavel@rtr.cz
RTR – TRANSPORT A LOGISTIKA s.r.o., Vlastibořská 3, 193 00 Praha 9

3. zda povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona: 

Ano, společnost RTR – TRANSPORT A LOGISTIKA s.r.o. jako povinná společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost RTR – TRANSPORT A LOGISTIKA s.r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

CzechEnglishGerman